Program Kami

YAPEM memajukan program bersepadu berikut :-

Program Kami

Program YAPEM dimajukan selaras dengan keperluan peningkatan status ekonomi pekerja yang dipercayai turut menyumbang kepada peningkatan prodaktibiti pekerja. Program YAPEM dimajukan sedara holistic meliputi peringkat pra-kerjaya, awal kerjaya, sepanjang kerjaya, pra-persaraan dan pasca persaraan.

Komponen program kelolaan YAPEM merangkumi aspek reaktif dan proaktif sebagaimana berikut :-

1. Program Kajian dan Maklumbalas.

YAPEM berusaha mengumpul maklumbalas dari pekerja dan majikan berkaitan isu-isu ekonomi yang mereka hadapi dan formula penyelesaiannya mengikut perspektif berbeza di antara majikan dan pekerja.
Aktibiti yang dimajukan termasuk :-

 • Warkahpekerja.com yang merupakan saluran digital yang membolehkan pekerja menghantar email kepada YAPEM bagi menyatakan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, isu-isu ekonomi yang mereka rasakan wajar diberi perhatian serta cadangan cadangan berkaitan langkah penambahbaikan atau pembaharuan.
 • Buletinmajikan.com yang merupakan penerbitan secara online yang diterbitkan hasil dari wawancara dengan majikan dan pemikiran dari professional sumber manusia. Fokus wawancara berkisar kepada initiatif peningkatan ekonomi pekerja yang dilakukan oleh majikan serta pandangan dan cadangan mereka berkaitan langkah-langkah peningkatan status ekonomi pekerja yang wajar di perkenalkan oleh Kerajaan atau yang wajar diusahakan oleh pekerja.
 • Felo Penyelidik YAPEM yang merupakan kumpulan berfokus yang diwujudkan oleh YAPEM untuk menjalankan kajian-kajian secara temuduga, perbincangan kumpulan untuk mendapatkan maklumbalas dan pandangan pekerja berkaitan isu-isu ekonomi dan langkah penyelesaian.
 • Panel Komunikasi Awam YAPEM yang merupakan kumpulan berfokus yang diwujudkan oleh YAPEM untuk menganjurkan seminar, persidangan , acara khas serta strategi media bagi mengenengahkan isu-isu ekonomi pekerja dan memperkasa usaha ke arah peningkatan status ekonomi pekerja.
 • Ekspedisi Ilmu YAPEM yang merupakan initiatif lawatan ke destinasi antarabangsa untuk mengkaji dan menggunapakai pengalaman program-program yang telah berjaya dirancang dan dilaksanakan oleh pelbagai organisasi sehaluan di luar Negara yang telah memberi impek positif terhadap situasi ekonomi pekerja.

2. Program Bantuan dan Intervensi

Program ini dimajukan untuk membantu pekerja yang dalam keadaan terdesak atau tertekan oleh situasi semasa yang mempunyai impek terhadap situasi ekonomi pekerja atau ahli keluarganya.

Di antaranya adalah isu-isu berkaitan insiden dibuang kerja, bebanan hutang, kematian suami atau isteri yang secara mendadak mengurangkan pendapatan keluarga, konflik suami isteri yang menjejaskan prodaktibiti pekerja yang lambat laun mendedahkan pekerja kepada risiko di buang kerja, diskriminasi di tempat kerja dan sebagainya.

Initiatif yang dimajukan termasuk :-

 • Panel Kaunseling YAPEM yang ditugaskan untuk memberi kaunseling kepada pekerja secara on-line dan bersemuka dengan harapan pekerja yang tertekan atau menghadapi stress berhadapan dengan isu-isu yang menjejaskan ekonomi diri dan keluarga dapat menghadapi dan akhirnya mengatasi isu isu tersebut dengan tenang dan bijaksana.
 • Panel Guaman YAPEM yang ditugaskan untuk memberi nasihat kepada pekerja secara on-line dan bersemuka bagi membantu pekerja mendapatkan pembelaan secara yang diperbolehkan oleh sistem perundangan Negara. Pekerja dialu-alukan mendapatkan khidmat dari Panel Guaman YAPEM jika mereka menghadapi permasalahan dibuang kerja, dibebankan oleh masalah hutang yang boleh mengakibatkan tindakan undang-undang diambil oleh pihak Bank mahupun yang berhadapan dengan konflik keluarga sama ada akibat penderaan, ancaman penceraian dan persengketaan isu-isu faraid, wasiat , nafkah dan sebagainya ;
 • Tabung  Bantuan Kebajikan dan Qardhul Hassan YAPEM yang ditugaskan mengumpul dana dan menyumbangkannya kepada pekerja-pekerja sama ada secara pemberian derma atau secara pinjaman Qardhul Hassan . Sumbangan derma atau pinjaman Qardhul Hassan ini di beri kepada para pekerja yang dalam keadaan tertekan dan terdesak serta memerlukan bantuan kewangan secara segera dan berjangka pendek.

3. Program Kerjasama Awam-Swasta

Program ini dimajukan dengan pemahaman bahawa isu-isu ekonomi pekerja, initiatif pengurangan beban ekonomi pekerja serta agenda peningkatan status ekonomi pekerja tidak akan dapat ditangani secara berkesan tanpa disokong oleh pelbagai instrument, skim dan mekanisma bertindak yang dimajukan dan dilaksanakan oleh Kerajaan.

Jesteru YAPEM sentiasa berusaha untuk bertemu dengan Kepimpinan Kerajaan untuk mengemukakan cadangan berkaitan pelbagai langkah yang boleh diambil menerusi kerjasama awam-swasta untuk membantu para pekerja berhadapan dengan cabaran ekonomi di setiap tahap di sepanjang kitaran kerjaya mereka.

Untuk permulaan , YAPEM berusaha memajukan beberapa initiatif berikut :-

 • Majlis Inovasi Kesatuan Sekerja (MIKS) dimajukan menerusi gandingan YAPEM, Kementerian Sumber Manusia dan Kepimpinan Kesatuan Sekerja. MIKS merupakan mekanisma bertindak ke arah mengeratkan kerjasama di antara Gerakan Kesatuan Sekerja dengan Kerajaan bagi menangani isu-isu dan situasi ekonomi pekerja sejajar dengan usaha Kerajaan untuk memajukan Malaysia sebagai sebuah Ekonomi Berpendapatan Tinggi.
 • Majlis Perumahan Pekerja 5K (MPP5K) yang dimajukan sebagai usaha nilai tambah terhadap usaha Kerajaan menyediakan rumah harga patut untuk pekerja sama ada menerusi PRIMA, PRIMA Awam, Rumah Selangor Ku serta Program Perumahan Rakyat.
  MPP5K berharap dapat berkerjasama dengan Agensi Kerajaan yang terbabit untuk memajukan komponen 5K di setiap kawasan perumahan rakyat yang dimajukan oleh Kerajaan sebagaimana berikut :-
 • Kepimpinan
 • Keindahan
 • Khidmat Sosio-Ekonomi
 • Kemampuan Kewangan
 • Kerohanian
 • Majlis Bertindak  Pembasmian Pengangguran  (MBBP) yang dimajukan sebagai usaha nilai tambah kepada usaha semasa yang dilakukan oleh Kerajaan untuk membasmi pengangguran.
  Di antara aktibiti yang dirancang untuk dimajukan termasuk :-
 • Task-Force Intervensi YAPEM-Jabatan buruh
 • Kumpulan Kerja Intervensi JobMalaysia Portal
 • Laman web classroom2workplace.com
 • Akademi Pekerja Apprentis YAPEM
 • Majlis  Muafakat Koperasi Pekerja (MMKP) yang di rancang dimajukan dengan kerjasama KPDNKK dan Koperasi Koperasi Pekerja. Majlis ini menggalakkan pemuafakatan di kalangan Koperasi Pekerja di Malaysia menerusi aktibiti berkonsortium dengan harapan pihak Koperasi akan memperoleh peluang-peluang niaga yang bakal menyumbang kepada peningkatan prestasi kewangan Koperasi yang menyertai aktibiti berkonsortium. Impek yang diharapkan adalah semoga Koperasi terbabit dapat memberi dividen yang tinggi kepada ahli masing-masing atau mengurangkan bebanan kos sara hidup yang dihadapi oleh ahli-ahli mereka.
 • Majlis Bertindak Isu Tenagakerja (MBIT) yang fokus kepada pemantauan , analisis dan tindakan ke arah menangani isu-isu yang memberi impek kepada prodaktibiti dan daya maju ekonomi pekerja. Analisis isu-isu semasa adalah berdasarkan input yang diperolehi dari aktibiti kajian, persidangan, perbincangan mejabulat dan lapuran-lapuran yang terdapat di dalam media arus perdana dan media sosial. Di antara isu yang akan difokuskan termasuk isu kebanjiran pekerja asing, isu pemerdagangan manusia, isu diskriminasi pekerja wanita, isu penularan pengaruh ektremisma dan terrorisme di tempat kerja dan kos sara hidup akibat peranan orang tengah.

4. Program Penyertaan dan Inovasi Pekerja

Segala usaha yang dirancang untuk menangani isu ekonomi dan meningkatkan status ekonomi pekerja tidak akan mencapai kejayaan tanpa penyertaan dan komitmen dari masyarakat pekerja.

Masyarakat pekerja harus aktif sama sama memberikan input dan memajukan tindakan proaktif dan inovatif ke arah menangani isu-isu ekonomi dan meningkatkan status ekonomi diri dan keluarga.

Ke arah itu, YAPEM memajukan tiga komponen program berikut :-

 • Program Kelab Kerjaya Belia Desa yang merupakan gerakan  Kelab Kerjaya yang dimajukan di kawasan luar Bandar termasuk kawasan Felda  untuk membantu masyarakat belia luar Bandar mengatasi masalah pengangguran, memperolehi peluang latihan kemahiran dan akhirnya mendapat peluang pekerjaan.Realitinya, belia di kawasan desa khasnya di Sabah dan di Sarawak kurang terdedah kepada peluang peluang pekerjaan yang mereka boleh perolehi. Jika adapun peluang pekerjaan, mereka kadangkala menghadapi bebanan kewangan untuk berhijrah dari kampong ke lokasi bakal majikan. Jesteru, Kelab Kerjaya Belia Desa berusaha membantu golongan Belia Desa mengatasi rintangan yang mereka hadapi untuk memasuki pasaran kerjaya dengan segera.Gerakan pendaftaran keahlian Kelab Kerjaya Belia Desa akan dimajukan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan serta pihak Unit Perlaksanaan dan Penyelerasan Jabatan Perdana Menteri.
 • Program Kelab Mobiliti Pekerja yang dimajukan untuk membantu pekerja yang hilang pekerjaan mendapatkan peluang baru di tempat kerja yang baharu atau mencebur diri di dalam bidang keusahawanan. Aktibiti yang dimajukan termasuk aktibiti “train and place”, program Inkubator Usahawan YAPEM, dll.
 • Program Kelab Inovasi Ekonomi Pekerja yang merupakan program yang dimajukan di tempat kerja. Keahliannya terbuka kepada semua pekerja yang mencarum sebagai ahli program Kelab Inovasi Ekonomi Pekerja. Aktibiti yang dimajukan termasuk gerakan literasi kewangan, bengkel menangani beban hutang, initiatif mengurangkan kos sara hidup, pemuafakatan pembelian barang dapur secara berjimat cermat, aktibiti berkoperasi ,initiatif pelaburan bestari , perlindungan insuran berjimat cermat secara berkelompok , Kad Diskaun, dan sebagainya.