Program Kami

YAPEM memajukan program bersepadu berikut :-

1. Pembangunan Ekonomi Pekerja (PUSPEK)

PUSPEK memajukan aktibiti kemajuan ekonomi pekerja meliputi aspek berikut:-
• Ceramah kemahiran perancangan kewangan
• Ilmu kemahiran usahawan digital secara SOHO
• Kempen pengurangan beban hutang
• Pemantapan gerakan “ 1 pekerja 1 koperasi”

2. Pusat Peningkatan Kualiti Hidup Pekerja

• Kempen gaya hidup pekerja
• Aktibiti Jaringan Kelab Sukan Pekerja
• Program bina rohani pekerja dan anak-anak pekerja

3. Pusat Kamahiran Universiti Korporat YAPEM

• Modul kesedaran pekerja baharu
• Platform Kemahiran “ soft-skills secara on-line”
• Kerjasama YAPEM- Pusat Prodaktibiti Negara

4. Pusat Majikan Korporat Prihatin

• Projek “ 1 majikan 1 taska/tadika”
• Siri Ceramah Work-Life Balance
• Pentauliahan Piawaian Pekerja Berakreditasi

5. Pusat Literasi Digital

• Kempen literasi digital kerjasama YAPEM-TM
• Siri Latihan Indutri 4.0
• Anugerah Inovasi Pekerja Digital

6. Pusat Perlindungan Hak Pekerja

• Biro Khidmat Guaman Wanita (GUAMNITA)
• Khidmat Kaunsling On-line YASNITA
• Panel Menangani Fenomena Pekerja Asing