Tentang Kami

Yayasan Pekerja Malaysia

KE ARAH KESEJAHTERAAN PEKERJA

Yayasan Pekerja Malaysia (YAPEM) adalah sebuah badan amal dan kebajikan yang ditubuhkan pada Tahun 2007 . YAPEM telah melalui proses evolusi bertahap-tahap dengan peranan awal sebagai sebuah think-tank, seterusnya mengembangkan perkhidmatan meliputi pekerja tempatan dan kini turut menawarkan khidmat bakti untuk pekerja asing.

Kepimpinan

Yayasan Pekerja Malaysia kini dipimpin oleh Datuk Omar Osman, Mantan Presiden Ceupacs yang merupakan sebuah gerakan kesatuan sekerja di Malaysia mewakili kepentingan lebih 1.2 juta kakitangan awam yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia.

Organisasi

Struktur organisasi YMR merangkumi komponen berikut :-
• Penaung Korporat
• Panel Penasihat
• Panel Pakar Rujuk
• Lembaga Pengarah
• Sekretariat Induk
• Biro Tugas Tugas Khas

Kumpulan sasaran:

Kumpulan sasaran YAPEM diklusterkan sebagaimana berikut:-

• Pekerja Muda
• Pekerja Wanita
• Pekerja B40
• Bakal Pesara
• Pekerja Asing