Tentang Kami

Penubuhan Yayasan Pekerja Malaysia

Membangun Agenda Ekonomi Pekerja

Yayasan Pekerja Malaysia (YAPEM) ditubuhkan pada tahun 2007 untuk memperjuangkan agenda peningkatan status ekonomi pekerja.

Kepimpinan

YAPEM di pimpin oleh Datuk Omar Osman , Mantan Presiden Ceupacs yang kini aktif dalam memperjuangkan agenda kemajuan dan kesejahteraan pekerja menerusi Yayasan Pesara dan Kelab Pesara. Beliau juga terlibat memajukan Koperasi Pesara Berhad .

Visi Yayasan Pekerja Malaysia

Visi YAPEM adalah untuk menyaksikan pengwujudan “Masyarakat Pekerja Prodaktif dan Prihatin“ yang cekap , mahir dan mengamalkan budaya kerja berkualiti, berdikari dari segi ekonomi , gigih berusaha meningkatkan status ekonomi diri dan keluarga namun prihatin membantu golongan yang kurang bernasib baik“

Misi Kami

Misi YAPEM adalah untuk memajukan pelbagai agenda ekonomi pekerja dengan memberi penekanan kepada dimensi 10K iaitu Kemahiran, Kerjaya, Keusahawanan, Koperasi, Kos Sara Hidup, Kediaman, Kewangan Keluarga , Kepenggunaan , Khidmat Perundangan dan Kebajikan.

Organisasi

Struktur Organisasi YAPEM terdiri daripada Penaung Kehormat, Majlis Penasihat, Majlis Pakar Rujuk  , Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Eksekutif , Jawatankuasa Pembangunan Dana dan Sekretariat Pusat.