Pembangunan Dana

YAPEM berusaha memastikan kedudukan kewangan yang kukuh supaya dapat memajukan programnya secara berterusan dan berkesan. Initiatif yang dimajukan termasuk :-

  • Permohonan Geran dan asset dari Kerajaan
  • Sumbangan Kewangan dan Tajaan Sektor Swasta
  • Yuran Penyertaan Program
  • Acara khas kempen mengisi Tabung YAPEM
  • Initaitif Keusahawanan Sosial