Kewangan

Kewangan

YAPEM menggunapakai pendekatan “Keusahawanan Sosial” bagi memastikan segala gerak kerja yang dimajukan dapat dibiayai menerusi kaedah yuran, caruman , kerjasama swasta-awam, pendekatan pensyarikatan Malaysia dan tajaan swasta.

Namun begitu, YAPEM mengalu-alukan pemberian Geran Kerajaan, Aset, Ekuiti dan Konsesi Hartanah yang boleh dimanfaatkan bagi membiayai kos penyertaan golongan berpendapatan rendah yang sukar membiayai yuran penyertaan bagi program program yang dianjurkan.