Jemaah Pengurusan

Jemaah Pengurusan di terajui oleh sebuah Lembaga Pemegang Amanah yang dianggotai oleh Wakil dari kalangan EXCO atau bekas EXCO Kesatuan Pekerja , Pesara Pegawai Kanan Kerajaan, EXCO Koperasi Pekerja, Profesional di bidang sumber manusia, Sarjana dari Universiti tempatan dan Wakil Majikan. Jemaah Pengurusan bertanggungjawab menetapkan dasar dan halatuju umum gerak kerja YAPEM.

Sebuah Majlis Penasihat dibentuk khas untuk memberi input dan pandangan berkaitan gerak kerja YAPEM, manakala sebuah Majlis Perunding turut dibentuk untuk membantu memperkukuh proses perancangan dan perlaksanaan segala aktibiti yang diluluskan oleh Jemaah Pengurusan.