Rakan Kerjasama

YAPEM mengalu-alukan rakan kerjasama untuk menawarkan sokongan sama ada menerusi bantuan teknikal, tajaan kewangan , tenaga pakar rujuk, tenaga jurulatih atau tenaga kerja sukarela.

Logo Rakan Kerjasama dan Profil rengkas akan dipaparkan di laman web YAPEM serta di dalam bahan-bahan bercetak YAPEM.

Sasaran Rakan Kerjasama YAPEM termasuk :-

  1. Majikan Sektor Swasta
  2. Majikan Sektor Awam
  3. Kesatuan Sekerja
  4. Institusi Pengajian Tinggi
  5. Pusat Latihan Bertauliah
  6. Pusat Latihan Kemahiran
  7. Badan-Badan NGO dan Yayasan
  8. Organisasi Sehaluan Antarabangsa
  9. Organisasi Penajaan