Yayasan Pekerja Malaysia

KE ARAH KESEJAHTERAAN PEKERJA

YAPEM telah melalui proses evolusi bertahap-tahap dengan peranan awal sebagai sebuah think-tank, seterusnya mengembangkan perkhidmatan meliputi pekerja tempatan dan kini turut menawarkan khidmat bakti untuk pekerja asing.

Program Yayasan Pekerja Malaysia

Pembangunan Ekonomi Pekerja (PUSPEK)

Pusat Peningkatan Kualiti Hidup Pekerja

Pusat Kamahiran Universiti Korporat YAPEM

Pusat Majikan Korporat Prihatin

Pusat Literasi Digital

Pusat Perlindungan Hak Pekerja

ANDA DAN YAPEM

Anda dialu-alukan menjadi ahli YAPEM di bawah kategori berikut:-

user

Ahli Pakar Rujuk

users

Ahli Korporat

users (1)

Ahli Program

group

Ahli Bersekutu