Yayasan Pekerja Malaysia

Membangun Agenda Ekonomi Pekerja

YAPEM di pimpin oleh Datuk Omar Osman , Mantan Presiden Ceupacs yang kini aktif dalam memperjuangkan agenda kemajuan dan kesejahteraan pekerja menerusi Yayasan Pesara dan Kelab Pesara. Beliau juga terlibat memajukan Koperasi Pesara Berhad .

HARI PEKERJA Temubual dengan Mantan Pengerusi CUEPACS

Montaj Lagu Hari Pekerja 2016

Program Yayasan Pekerja Malaysia

Program YAPEM dimajukan selaras dengan keperluan peningkatan status ekonomi pekerja yang dipercayai turut menyumbang kepada peningkatan prodaktibiti pekerja. Program YAPEM dimajukan sedara holistic meliputi peringkat pra-kerjaya, awal kerjaya, sepanjang kerjaya, pra-persaraan dan pasca persaraan.

Advertisement

adbottom